Stravos
Image default
Onderwijs

Je kracht als leraar optimaal gebruiken met gedegen onderwijsadvies als uitgangspunt

Het aanbieden van kwalitatief hoogwaardig onderwijs is de belangrijkste kerntaak van een leerkracht in het basisonderwijs. Je biedt lessen aan, corrigeert en bewaart de orde. Als leerkracht doe je echter veel meer dan dat. Ook coaching en pedagogische activiteiten gebruik je om kinderen te stimuleren zichzelf te ontwikkelen. Voor een leerkracht is het dan ook belangrijk om diepgaand inzicht te hebben in de leerlijn en behoeften van elk individueel kind. Maar alhoewel leerlingen divers zijn, zijn lesmethoden standaard. Met het onderwijsadvies van een professional lukt het je een stuk beter om deze uitdaging aan te gaan.

Het meest passende schoolaanbod, gebaseerd op cruciale leerdoelen

Voor professioneel onderwijsadvies ben je aan het juiste adres bij HELDER Onderwijsadvies. Deze partij adviseert én traint leerkrachten, maar ook schoolleiders, intern begeleiders en bestuursmedewerkers in de uitvoering en aansturing van het onderwijs. Hierbij gaat het om adviezen en trainingen omtrent de basisvakken Nederlandse taal en rekenen, maar ook gedrag. Het onderwijsadvies dat deze partij uitbrengt, geeft je inzicht in het meest passende schoolaanbod, gebaseerd op cruciale leerdoelen.

Opbrengstgericht passend onderwijs

Met behulp van het onderwijsadvies zal het je lukken opbrengstgericht passend onderwijs te kunnen aanbieden. De middenmoot is daarbij altijd het uitgangspunt. Blijkt dat leerlingen extra ondersteuning of juist uitdaging nodig hebben? Dan dient er voor hen een andere basisleerlijn te worden aangehouden. De lesmethode moet dan op een bepaalde manier worden aangepast. Lukt het je om een basismethode passend te maken voor leerlingen die er meer moeite mee hebben of zich de leerstof juist razendsnel eigen maken, dan biedt je opbrengstgericht passend onderwijs.

Een programma dat de ononderbroken ontwikkeling stimuleert

HELDER Onderwijsadvies biedt schooltrajecten, cursussen en masterclasses aan. De adviesinstelling heeft daarbij zijn eigen softwareprogramma Focus PO ontwikkeld. In dit programma zijn leerlijnen en leerdoelen opgenomen, waardoor een ononderbroken ontwikkeling wordt gestimuleerd. Deze starten in de kleuterklassen en lopen helemaal door tot groep 8.