Stravos
Image default
Onderwijs

Over de Cito-toets van groep 4

Leerlingen in groep 4 hebben twee keer per jaar een Cito-toets van het leerlingvolgsysteem (LVS). De eerste toets is in januari en heet de M4-toets. De tweede vindt plaats rond mei/ juni en betreft de E4-toets. Wat is nu handig om als ouder van een kind in groep 4 over deze toets te weten? Met dit artikel gaan we u alles vertellen over de Cito-toetsen die in groep 4 worden afgenomen. Op die manier bent u duidelijk geïnformeerd. 

 

De toetsen 

Om te starten zijn dit de Cito-toetsen die in groep 4 in januari en mei/ juni worden afgenomen: rekenen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. De leerlingen worden getoetst over alle gebieden die in groep 4 aan bod komt. Dat houdt onder andere in: delen en vermenigvuldigen, rekenen tot en met honderd. Op het gebied van spelling gaat het om de goede schrijfwijze. Woordenschat wordt getest middels woorden die leerlingen van groep 4 moeten weten. Bij tekstbegrip en begrijpend lezen gaat het om de wijze waarop kinderen teksten lezen en interpreteren. Al deze vakken en onderdelen komen tijdens het jaar aan de orde en zouden beheerst moeten worden. 

 

Belang 

Wat is de reden dat de basisschool deze toetsen af? Wat is er zo nuttig aan de scores van kinderen? De school doet er alles aan om de leeropbrengsten van kinderen in kaart te houden. Door de Cito twee keer af te nemen is het leren helder in beeld te brengen. De leerkrachten kunnen zien of leerlingen voldoende vooruitgang boeken. Wanneer dat niet zo is, kan een plan worden opgesteld om het kind verder te helpen in het leren. Ook zijn de scores belangrijk voor de uitstroom na de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Scores van Cito-toetsen tellen dan zwaar. 

 

Voorbereiding op de toetsen van groep 4

Natuurlijk is het de bedoeling dat de basisschool haar kinderen voorbereid op de toetsen van M4 en E4. Alle inhoud van de Cito-toets komt het hele jaar aan bod. Je mag dus aannemen dat kinderen vanzelf worden getraind voor de Cito M4 en E4. Helaas geldt dat niet zo breed, want de Cito-toetsen verschillen van de reguliere toetsen. Vaak is niet alleen de inhoud anders, ook de wijze van bevraging is anders dan op de normale toetsen. Om die reden is het dat veel ouders besluiten om met hun kind te Cito-toetsen voor te bereiden. Dat vraagt om goede oefenboeken, die ingaan op de stof van groep 4. De boeken van uitgeverij Educazione kunnen helpen om kinderen voor te bereiden op de Cito-toetsen van januari en mei. 

 

Citotoets groep 4 thuis oefenen 

Uitgeverij Educazione heeft drie boeken ontworpen voor groep 4. In deel 1 worden kinderen klaargestoomd op de onderdelen van M4, terwijl deel 2 voorbereidt op E4. Deel 3 beslaat het meest complete boek en betreft een combinatie van beide boeken. Meer dan 33 opdrachten per deel bieden de oefenboeken van Educazione meer dan genoeg materiaal om de Cito van groep 4 voor te bereiden met uw kind. Wat betreft de vakken rekenen, begrijpend lezen, woordenschat en spelling komt alles ruim aan bod. Educazione’s oefenboeken worden door vele ouders gebruikt om hun kinderen te trainen op de toetsen van de basisschool. Educazione’s oefenboeken zijn digitaal en fysiek beschikbaar. Als je meer wil weten bezoek je deze pagina.

 

Slot

In groep 4 van de basisschool worden er twee belangrijke toetsen gemaakt: de Cito M4 en de Cito E4. Deze toetsen gaan over spelling, woordenschat, begrijpend lezen en rekenen en zijn erg belangrijk omdat ze de ontwikkeling laten zien. De leraren gebruiken de scores om verdere plannen te maken. Omdat deze toetsen zo belangrijk zijn besluiten veel ouders om hun kinderen voor te bereiden op deze toetsen. De Cito Oefenboeken van Educazione helpen hierbij. In de oefenboeken komen alle onderwerpen uit groep 4 voorbij en worden leerlingen stevig voorbereid op alle toetsen van groep 4 op de basisschool. 

 

https://basisonderwijsweetjes.blogspot.com/