Stravos
Image default
Bedrijven

Outplacement steeds vaker in zwang

Werkgevers die op een nette manier afscheid willen nemen van een medewerker schakelen steeds vaker een outplacementbureau in. Zoals in de jaren zestig het begrip headhunter overvloog uit Amerika, zo gebeurde dat halverwege de jaren tachtig met outplacement.
Outplacement heeft met de introductie van de transitievergoeding helemaal een toevlucht genomen. De transitievergoeding is een bij wet geregelde ontslagvergoeding die door de werknemer gebruikt dient te worden voor het volgen van een opleiding of het inkopen van begeleiding naar nieuw werk. De werkgever mag daarom de kosten voor outplacement aftrekken van de uit te keren transitievergoeding. Ook dat heeft een positieve impuls gehad op het aantal bedrijven dat outplacement inkoopt voor ontslagen medewerkers.
Sommige outplacementbureaus zijn zowel headhunter als outplacementbureau. Maar dat is eigenlijk onlogisch want outplacement is het tegenovergestelde van headhunten. Een werkgever maakt immers gebruik van een headhunter wanneer hij een vacature niet op eigen kracht ingevuld krijgt. Zeker bij managementposities wordt dan nogal eens gebruik gemaakt van een gespecialiseerde headhunter die voor zijn diensten al snel 20 tot 30 procent van een jaarsalaris vraagt.

“Met outplacement neem je op een nette manier afscheid van een werknemer”

Een outplacementbureau daarentegen helpt mee een werknemer op een nette manier te ontslaan. In het ongunstigste geval is ‘outplacement’ een mooi woord voor noodgedwongen ontslag. Maar dat is zo wel erg negatief voorgesteld. Een goed outplacementbureau werkt immers volgens een gedragscode en hecht grote waarde aan de belangen van de werknemer. “Alleen op die manier blijft een bureau een serieuze marktpartij want als eenmaal in de rondte gaat dat je alleen de belangen van de werkgever dient kan je de tent snel sluiten”, aldus Rein Reddingius van Outplacementbureau Werkcontact in Rotterdam. “Sterker nog: een respectabel outplacementbureau zal zich echt nooit laten gebruiken als middel om ontslag aan te kondigen. Wel als onderdeel van de afvloeiingsregeling. De werknemer heeft dan outplacement als deel van de oplossing geaccepteerd en gaat overleggen hoe het afscheid van werkgever en werknemer het best in zijn werk kan gaan. Met outplacement neem je op een nette manier afscheid van een werknemer”

https://www.outplacementverzekering.nl