Stravos
Image default
Internet

Ketenmachtiging aanvragen

Ketenmachtiging aanvragen

Wilt u een ketenmachtiging aanvragen bij uw relaties zodat u namens hen kunt inloggen bij bijvoorbeeld de Belastingdienst of het UWV? Dat kan! Het aanvragen van een ketenmachtiging kan bij de meeste leveranciers van eHerkenning eenvoudig geregeld worden. Het aanvragen van ketenmachtiging kan zelfs in bulk geregeld worden. Als u dus veel klanten heeft, dan kunt u dit eenvoudig en snel regelen bij al uw relaties. Zo kunt u met eHerkenning blijven handelen namens uw relaties bij bijvoorbeeld het UWV of de Belastingdienst.

Voordelen van ketenmachtigingen aanvragen

Er zijn meerdere voordelen om ketenmachtigingen aan te vragen bij uw relaties, hieronder een aantal voorbeelden daarvan:

Voordelen ketenmachtiging aanvragen:

  • Door zelf ketenmachtigingen aan te vragen zorgt u ervoor dat u alle ketenmachtigingen vanuit één centrale Beheermodule kunt overzien.

  • Door het initiatief te nemen zorgt u ervoor dat u de juiste machtigingen krijgt van uw relaties. Uw relatie kan immers ook zelf het initiatief nemen, maar dan is de kans aanwezig dat u de verkeerde machtigingen ontvangt.

  • Via ketenmachtigingen wordt uw organisatie gemachtigd, niet u als persoon. Op deze manier kunt u de ketenmachtigingen van uw relaties zelf onder uw eigen werknemers verdelen zonder extra kosten. Wél moeten al deze werknemers beschikken over eHerkenning van niveau 3.

  • Ketenmachtigingen zijn goedkoper dan eHerkenningsmiddelen. Er zijn leveranciers waarbij het aanvragen van een ketenmachtiging minder dan twintig euro kost. Een eHerkenningsmiddel van niveau 3 kost vaak rond de 45 euro.

  • Het is mogelijk om een ketenmachtiging vast te leggen bij leverancier A, terwijl u werkt met leverancier B. 

  • Uw klant (degene die een ketenmachtiging afgeeft) heeft zelf geen eHerkenning nodig om een ketenmachtiging af te geven. Wél moet uw klant een contract ondertekenen en een kopie identiteitsbewijs opsturen naar de leverancier van ketenmachtigingen waar hij mee kiest zaken te doen.

Nadelen ketenmachtigingen aanvragen

Een nadeel van ketenmachtigingen aanvragen is het feit dat het niet bij alle dienstverleners werkt. U kunt met ketenmachtigingen wel zaken doen voor uw klanten bij het UWV, de Belastingdienst en het PMT, maar niet bij andere dienstverleners. Dit ligt niet aan de leveranciers van eHerkenning of het stelsel daaromheen, maar de dienstverleners kunnen zelf bepalen of ze ketenmachtigingen ondersteunen of niet.

Waarom eHerkenning of ketenmachtigingen aanvragen?

Dienstverleners zoals het UWV en de Belastingdienst werken met veel privacygevoelige gegevens. Daarom is het belangrijk dat ze zeker weten met wie ze communiceren en wat deze personen mogen inzien en wat niet. Hier is in eerste instantie eHerkenning voor in het leven geroepen. Daarmee wordt nauwkeurig gecontroleerd of u bent wie u beweert te zijn. Ook moet de wettelijke vertegenwoordiger van uw organisatie bevestigen dat u mag handelen namens de organisatie voor bepaalde diensten. Vervolgens bleek dat veel ondernemers hun zaken uitbesteden aan intermediairs. Om deze reden zijn ketenmachtigingen in het leven geroepen. Zo kunt u uw zaken blijven uitbesteden én weten de verschillende dienstverleners zeker dat ze met deze intermediair zaken mogen doen namens uw organisatie.

Is dit iets voor u en uw organisatie? Dan kunt u hier ketenmachtigingen aanvragen.

 

https://www.zlogin.nl/ketenmachtigingen/