Stravos
Image default
Vervoer en transport

Gevaarlijke stoffen vervoeren

Je ziet ze vast wel eens rijden. Vrachtwagens met een cilinderachtige container en gevarentekens. Dit betekent dat deze vrachtwagen gevaarlijke stoffen aan het vervoeren is. Maar hoe zit het met deze stoffen en mag elke vrachtwagenchauffeur deze vervoeren? Een chauffeur mag pas gevaarlijke stoffen vervoeren als zij een ADR cursus hebben gevolgd. Daar leert men alle werkwijzen, het omgaan en herkennen van gevaarlijke stoffen en vooral om de veiligheid te waarborgen.

Wat is ADR?

Het ADR staat voor Accord Européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route. Dit is een Europese overeenkomst voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. In het ADR worden regels vastgesteld waaraan het vervoer met gevaarlijke stoffen aan moet voldoen. Het ADR is al sinds 1968 in werking. Elke 2 jaar wordt het ADR bijgewerkt en gewijzigd door de Economische Commissie voor Europa van de VN. Zo blijft de informatie up-to-date en ontstaan er wordt de kans op gevaarlijke situaties verminderd.

Het doel van ADR is door middel van uniforme regels, de veiligheid en kwaliteit voor het vervoer van gevaarlijke stoffen te verhogen.

Een ADR cursus volgen

Met een ADR cursus bedoelt men meestal de cursus voor het vakbekwaamheidscertificaat van een chauffeur. Deze cursus is verplicht voor alle bestuurders van gevaarlijke goederen die in Europa bepaalde hoeveelheden gaan vervoeren. Een ADR-certificaat is 5 jaar lang geldig. Eén jaar voor dit certificaat verloopt, kan men een verlengingscursus en examen afleggen. Een beroepschauffeur kan de uren van een ADR cursus trouwens laten meetellen voor de verplichte nascholing van code 95 op het rijbewijs.

https://eurotransportcollege.com/adr-opleiding/