Stravos
Image default
Bedrijven

Een EED audit voor jouw bedrijf

Een EED audit wordt ook wel een EED energie audit genoemd. Dit is een systematische, vierjaarlijkse aanpak om zo informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik en de besparingsmogelijkheden van je bedrijf. Bedrijven die meer dan 250 FTE of een jaaromzet van meer dan €50 miljoen hebben en daarbij een balanstotaal hebben van €46 miljoen zijn een EED audit verplicht. De EED audit wordt misschien gezien als een vervelende verplichting, maar aan de andere kant is het ook een kans om inzicht te krijgen in de mogelijke besparingsmaatregelen voor je bedrijf. Dit merk je dan bijvoorbeeld terug in de energierekening. Op dat moment betaalt de EED energie audit zich aan je terug.

 

Doel

Wanneer je een EED audit laat uitvoeren en dan dus specifiek een EED energie audit dan heeft dat verschillende einddoelen. Als allereerste wordt er met de audit informatie verzameld over het energieprofiel van je bedrijf. Eigenlijk wordt het energieverbruik hier helemaal in kaart gebracht. Je kan daarna precies zien hoeveel je overal van verbruikt. Als tweede wordt er gekeken welke besparingsmogelijkheden er zijn en hoe deze toegepast kunnen worden. Er wordt dan meteen gekeken naar het verwachte effect van de besparingsmogelijkheden. Als laatste worden de resultaten van de energiebesparende maatregelen van de audit aan je getoond. Met de EED wil de EU inzicht in de besparingsmogelijkheden van een bedrijf vergroten en bovendien de bedrijven hiervan bewust maken.

 

Stappen

Als je een audit laat doen dan bestaat deze uit verschillende stappen. Als eerste wordt er gevraagd om de gegevens van je bedrijf. Denk hierbij aan de naam, het KvK nummer en overige gegevens. Ook moet je een beschrijving geven van je bedrijfsactiviteiten, je producten en je diensten. Ook moet je gebouwen, installaties, vervoer en processen beschrijven. Vervolgens moet de energiebalans worden opgemaakt. Hier moet je het verbruik melden van de elektriciteit, het aardgas, de warme, benzine, diesel en overige energiedragers van het bedrijf. Ongeveer 90% van het energieverbruik moet kunnen worden verklaard uit de energiebalans. 10% mag dus een onbekende oorzaak hebben. Daarna moet je de energiebesparingsmaatregelen formuleren. Je hoeft hier alleen de kosteneffectieve maatregelen te benoemen. Daarna moet er een implementatieplan worden gemaakt. Hoe wordt alles in het bedrijf gebracht? Het implementatieplan is geen verplicht onderdeel van de audit, maar dit is vaak wel heel handig voor je bedrijf zelf. Je kunt zo zien of je op schema loopt of dat er nog iets moet gebeuren.

https://www.justlookforward.com/eed-energie-audit/